خانه » Evaporative cooler

Showing all 9 results

Evaporative cooler 6000 Tehran Electric

 • High efficiency polymer fan
 • Cooling efficiency above 60%
 • Reduction of electricity consumption up to 80% compared to existing models
 • Reduction of water consumption up to 20% compared to existing samples
 • Long life
 • High quality pad
 • Dimensions: 870 * 870 * 1150 mm
 • Cooler volume: 8000

Evaporative cooler 6000 up Draft Tehran Electric

 • High efficiency polymer fan
 • Cooling efficiency above 90%
 • Reduce power consumption by up to 30% compared to existing models
 • Reduction of water consumption up to 70% compared to existing samples
 • Long life
 • Ability to adjust speed and power in 100 possible modes at the user's choice
 • The same aeration at the beginning and end of the valve

Evaporative cooler 8000 Up Draft Smart Electric Tehran

 • Up Draft
 • 90cm* 90cm* 80cm
 • Cooling efficiency above 90%
 • Reduction of electricity consumption up to 70% compared to existing models
 • Reduce water consumption by up to30% compared to existing samples
 • Long life
 • Cellulose pad with a diameter of 12 cm
 • Ability to adjust speed and power in 100possible modes at the user's choice
 • It has an intelligent thermostat, automatic temperature control based on the ambient temperature and at the user's choice
 • Torque control, intelligent increase of engine speed
 • The same aeration at the beginning and end of the valve

Evaporative cooler with 4000 Up Draft , Tehran Electric

 • High efficiency polymer fan
 • Cooling efficiency above 90%
 • Reduce power consumption by up to 30% compared to existing models
 • Reduction of water consumption up to 70% compared to existing samples
 • Long life
 • The same aeration at the beginning and end of the valve

Polymer Evaporative cooler 9000 Tehran Electric

 • High efficiency polymer fan
 • 120cm * 100cm * 90cm
 • Cooling efficiency above 90%
 • Reduce power consumption by up to 30% compared to existing models
 • Reduction of water consumption up to 70% compared to existing samples
 • Long life
 • Cellulose pad with a diameter of 12 cm
 • Ability to adjust speed and power in 100 possible modes at the user's choice
 • It has an intelligent thermostat, automatic temperature control based on the ambient temperature and at the user's choice
 • Torque control, intelligent increase of engine speed
 • Resistant to sunlight
 • All-polymer body - body

Smart Industrial Evaporative cooler12000 Tehran Electric

 • The only industrial smart Evaporative cooler
 • Use of single phase electricity in the city
 • Cooling efficiency above90%
 • 90cm * 90cm * 110cm
 • Reduction of electricity consumption up to 70% compared to existing models
 • Reduce water consumption by up to 30% compared to existing samples
 • Long life
 • Cellulose pad with a diameter of 12 cm
 • Ability to adjust speed and power in 100possible modes at the user's choice

Tehran Electric 4000 Evaporative cooler

 • High efficiency polymer impeller
 • Cooling efficiency above 60%
 • Reduction of power consumption up to 20% compared to existing models
 • Reduction of water consumption up to 20% compared to existing samples
 • Long life
 • High quality clothing
 • Cooler volume: 4,000

Tehran Electric 6000 Evaporative cooler

 • پروانه پلیمری پر بازده
 • بازده خنکی بالای 60%
 • کاهش مصرف برق تا سقف 20% نسبت به نمونه‌های موجود
 • کاهش مصرف آب تا سقف 20% نسبت به نمونه‌های موجود
 • طول عمر بالا
 • پوشاال مرغوب
 • ابعاد : 870 * 870 *1150 میلی متر
 • حجم کولر :  8000

Tehran Electric 6000 smart ceiling Evaporative cooler

 • The most optimal Side Draft Evaporative cooler in order to occupy less balcony space
 • ابعاد : 110cm * 90cm * 60cm
 • Cooling efficiency above 90%
 • Reduction of electricity consumption up to 70% compared to existing models
 • Reduce water consumption by up to 30% compared to existing samples
 • Long life
 • Cellulose pad with a diameter of 12 cm
 • Ability to adjust speed and power in 100 possible modes at the user's choice
 • It has an intelligent thermostat, automatic temperature control based on the ambient temperature and at the user's choice
 • Torque control, intelligent increase of engine speed
 • The same aeration at the beginning and end of the valve